historie


den korte versjonen:

selskapet ble startet i januar 1989 av bjørn olaf olsen og halstein larsen - altså drar det seg innpå

 et 30-års jubileum :-)


Pindslestudio


den  l  a  n  g  e   versjonen:

….kommer….


© sarg studio as 2017